Det fornnordiska dygnet
Begreppet ättmål eller etmål är benämningen på det gamla ätt- eller åttaindelade dygnet som användes i den fornnordiska kulturkretsen.
Det fornnordiska dygnet delades in i åtta enheter på ungefär tre timmar var. Ätterna delades i sin tur in i stunder.
Man började räkna från tidig morgon med ätten Otta som består av stunderna Otta och Morgon. Då gick de flesta upp och började sina sysslor.
Ätterna bör inte ses som exakta tidsangivelser utan snarare som en uppskattning, detta gjordes med hjälp av solens läge och skuggornas längd under dagen samt stjärnornas placering om natten.
För att tala om tiden användes solens färd över himlavalvet som markör. Svar på frågan vilken tid på dygnet det är kan exempelvis vara att tiden är halv väster eller att det är hög dag.

Dygnets indelning:
Otta Dygnets första ätt. Består av stunderna Otta och Morgon. Otta

03.00-04.30. Solen antas stå i nordost eller landnord som folk benämner det. Folk börjar stiga upp även om merparten stiger upp lite senare. Härifrån kommer begreppet att stiga upp i ottan.

Morgon

04.30-06.00. Folk börjar stiga upp. Solen står i ostnordost eller halva öster som folk kallar det.

Midur morgunn Består av stunderna Midmorgon och Förmiddag. Midmorgon

06.00-07.30. Alla är uppe. Solen står mitt i öster.

Förmiddag

07.30-09.00. Det börjas äta frukost. Solen står i ostsydost eller halva landsöder enligt folkets språkbruk.

Dagmål Består av stunderna Dagmål och Dag. Dagmål

09.00-10.30. De flesta äter sin frukost. Solen står i sydost eller landsöder som folk kallade det.

Dag

10.30-12.00. Solen står i sydsydost. Denna tid kallas hög dag eftersom solen började stiga till sin högsta punkt och då nalkas middag.

Midjan dag Består av stunderna Middag och Eftermiddag. Middag

12.00-13.30. Solen står i söder eller rakt i söder som folk kallar det. Kallas även högst dag då solen stod som högst på himlen. Här kan folk äta en måltid.

Eftermiddag

13.30-15.00. Solen står i sydsydväst eller halva utsöder som folket kallade det. Utsöder är den forna benämningen på sydväst.

Non Består av stunderna Eikt och Afton. Eikt

15.00-16.30. Solen står i sydväst eller utsöder enligt folket. Halva dygnet har passerat och arbetet börjar läggas ner för kvällen. Solen påbörjar sin nedgång.

Afton

16.30-18.00. Solen står i västsydväst eller halva väster enligt folk. Om man äter något under den här tiden kallas det aftonmål.

Midaftann Består av stunderna Midafton och Stundande natt. Midafton

18.00-19.30. Solen står i väster eller hög väster som folk benämner det. Om man äter kallas det midaftonmål.

Stundande natt

19.30-21.00. Solen står i västnordväst eller halva utnord som folk benämner det. Solen har påbörjat sin gång genom nordkanten. Det äts nattmål vilket för de flesta är dygnets andra huvudmåltid varav frukosten eller dagmålet är det första.

Nattmål Består av stunderna Nattmål och Natt. Nattmål

21.00-22.30. Solen står i nordväst eller utnord enligt folket. Korna mjölkas till kvälls. Här kan även nattmål förtäras. Stunden kallas även vilostund eftersom man börjar krypa till kojs då.

Natt

22.30-24.00. Solen antas stå i nordnordväst eller halva nord som folk benämner det. I slutet av den här stunden ska alla ligga till sängs. Stunden kallas även bäddtid. Nu råder hög kväll och den sista veden läggs på brasan.

Midnaetti Består av stunderna Midnatt och Lidande natt. Midnatt

24.00-01.30. Solen borde stå rakt i norr. Räknas vara den mörkaste delen av natten.

Lidande natt

01.30-03.00. Solen förväntas stå i nordnordost eller halva landnord enligt folk.